Shipping to Sweden

Varje år åker vi till Pennsylvania, för vem vill missa de gigantiska marknaderna i Carlisle eller Hershey? Vi finns på central plats på marknaderna och kan lösa transport av dina inköpta fynd direkt från marknaden hem till Sverige. Vi har en egen container som lastas efter att marknaderna är över och ombesörjer förtullning och momsinbetalning. Containern lossas i Mälardalen och kan man inte hämta sitt gods hos oss så kan vi ordna en inrikesfrakt. 

Vi tar även beställningar på delar om du inte själv är på plats och fyndar!

Vi hjälper till med allt från enstaka paket till flera kubikmeter med gods. Eller varför inte en bil? Priserna varierar med bland annat valutakurser och drivmedelspris, men vi sätter fast pris senast en månad innan marknaden så det inte blir några överraskningar för dig som kund.  Förskottsbokar du din plats så blir priset lägre!

Årets höstmarknad i Carlisle är den 2-6/10 och Hershey 8-11/10. Gods måste vara oss tillhanda senast 11/10 -2024 

Vill du veta mer eller undrar någonting? Kontaktuppgifter finns under "hitta oss" !

Containerfrakten görs i samarbete med Erikssons Old Parts i Enhörna! 

Prislista

Hitta oss